Informatii generale

  Site-ul https://costume-narman.ro este administrat de HELENA CERIMONIA SRL cu sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. MIERCANI, NR.88, SPATIUL NR.4, ET.2, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr.  J40/9039/2016, C.U.I  36266411, e-mail contact@costume-narman.ro

  Date cu caracter personal, inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

  O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  1. Scopul prelucrarii:

  Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

  • furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale/servicii;
  • pentru a face demersurile necesare in vederea incheierii unui contract/factura fiscala;
  • pentru a efectua achizitii de produse online;
  • pentru a putea raspunde la intrebari si solicitari;
  • pentru a ne apara impotriva atacurilor cibernetice;
  • pentru activitati de marketing, insa numai in situatia in care am primit consimtamantul in prealabil;
  • pentru a oferi si imbunatatii serviciile pe care le oferim;
  1. Temeiul juridic al prelucrarii:

  In privinta datelor care ne sunt oferite in mod voluntar prin completarea si trimiterea formularelor sau prin contactarea noastra in orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract sau factura” (art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul UE 679/2016).

  Potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul persoanei nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale sau interesul legitim.

  In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, utilizatorul isi da in mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale în vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

  1. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

  Va asiguram ca nu vom dezvalui informatiile colectate catre terte parti, pentru a fi utilizate in propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Avem obligatia sa dezvaluim aceste informatii catre urmatoarele entitati:

  Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile altor companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri in numele nostru. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza informatiile furnizate de noi in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;

  Instante de judecata, parchete sau alte autoritati publice centrale si localepentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (hotarare judecatoreasca, etc);

  Altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile colectate. In afara situatiilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora utilizatorul consimte sau solicita sa intreprindem o astfel de actiune.

  1. Durata pastrarii datelor personale si informatiilor sensibile 

  Datele dvs personale vor fi pastrate de societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara în virtutea obligatiilor legale aplicabile.

  1. Drepturile dumneavoastra

  Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi:

  • Dreptul de retragere a consimtamantului; In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, utilizatorul isi retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa indicata cu subiectul „retragere consimtamant”.
  • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
  • Dreptul de a se adresa justitiei;
  • Dreptul de acces; Utilizatorul are dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, utilizatorul va avea dreptul de acces la datele respective.
  • Dreptul la rectificare; Utilizatorul dreptul de a obtine de la noi, rectificarea/corectarea datelor cu caracter personal inexacte/eronate care il privesc,corectarea datelor cu character personal ce sunt incomplete.
  • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, utilizatorul se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, acesta dreptul de a obtine stergerea datelor care il privesc, fara intarzieri nejustificate.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii; Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;(d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.
  • Dreptul la portabilitatea datelor; Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:
  1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alin 1 lit. a sau al art 9 alin 2 lit a din GDPR sau pe un contract in temeiul art 6 alin 1 lit b din GDPR;
  2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
  • Dreptul de portabilitate/transfer- poti solicita operatorului sa iti transferer datele prelucrate unei terte persoane. De retinut: Termenul de raspuns la solicitarea utilizatorului este de 30 zile. Acesta poate fi modificat in functie de existenta unor motive specifice sau de complexitatea cererii primite.Pentru mai multe informatii privind drepturile de care bneficiezi poti consulta Regulamentul UE 679/2016, accesand www.dataprotection.ro.
  1. De retinut:
  • Perioada de timp: Vom incerca sa raspundem solicitarii in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
  • Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu iti putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
  • Imposibilitatea de a te indentifica.

  In unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care ii furnizezi in solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de catre browser.

  In astfel de cazuri, in cazul in care nu te putem identifica ca persoana vizata, nu suntem in masura sa ne conformam solicitarii tale, cu exceptia cazului in care furnizezi informatii suplimentare care sa permita identificarea.